Плевен: Обсъждат публично Проектобюджет 2012 на община Плевен

Общество
30.01.2012 | 10:36 ч.

Проектът за бюджет на община Плевен за настоящата 2012 г. обсъждат днес на среща в зала „Гена Димитрова“.  На обсъждането може да присъства всеки, който има интерес към темата. Акцентите на Бюджет 2012 г. са публикувани и в интернет страницата на община Плевен, в раздел „Бюджет“ на адрес: www.pleven.bg. При разработването на проекта за бюджет на община Плевен за 2012 г. са взети предвид Планът за развитие на общината за периода 2007 – 2013 год., както и представената в Министерството на финансите тригодишна прогноза за местните приходи и разходи за бюджета на Плевен за периода 2012-2014 г. Проектът е съобразен и с това, че ще се изпълнява в условията на продължаваща финансово-икономическа криза, се казва в предложението от местната управа. Отчетено е и влиянието на ползваните кредити и вътрешни заеми, намалената такса битови отпадъци и намалената като цяло данъчна тежест за граждани и бизнеса. Заложените за 2012 г. приходи за община Плевен са в размер на 64 570 378 лева. Тази сума включва парите от Централния бюджет за делегираните от държавата дейности в размер на 30 284 337 лева, собствени приходи на заведения, прилагащи делегирани бюджети – 229 266 лв., преходен остатък в делегираните дейности – 1 689 066 лв. Заложените местни приходи са в размер на 32 367 709 лв., данъчните постъпления - 9 711 000 лв., а неданъчните - 14 937 000 лв., държавната субсидия е 3 923 500 лв. Разпределението на парите по функции за годината изглежда по следния начин: За възнаграждения на общи и държавни служби са предвидени 2 418 469 лв., за издръжка на заведенията в системата на “Образование” - 24 009 289 лева., за здравеопазване - 2 525 144 лв. Последна сума е за детските ясли, медицинско обслужване в детските градини, за детска млечна кухня и др. За функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” в община Плевен заложените средства за 2012 г. са 1 487 175 лв. Съгласно чл. 10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. за община Плевен е определена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 588 700 лв., от тях за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа са 292 000. На база приходната част в проектобюджета е разработена и разходната част, където отново е отчетен фактът, че и през тази бюджетна година се очакват неблагоприятните тенденции, породени от международната финансово-икономическа криза.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.