Плевен: Решават за управлението на четири общински фирми

Общество
25.01.2016 | 11:50 ч.

Четири точки в предварителния дневен ред на предстоящата в четвъртък /28 януари/ сесия на Общински съветПлевен касаят избора на управители на общински фирми. Съветниците ще гласуват за обявяването на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 3 - Плевен“ ЕООД, както и за управители на фирмите „Паркстрой”, „Тибор” и „Инжстрой”.

 

За обявяване на конкурсза избор

на управител на „ДКЦ 3 – Плевен“

вносител на предложението е кметът Георг Спартански. С решение от 26 декември 2015 г. местният парламент избра за управител на „Диагностично-консултативен център 3 - Плевен“ до провеждането на конкурс д-р Красимир Трифонов. Този избор се наложи, след като изпълняващият тази длъжност д-р Валерий Желязков бе избран за кмет на община Никопол. Съгласно Закона за лечебните заведения управителите на ДКЦ-та, регистрирани като търговски дружества, се определят след конкурс по реда на Наредба №9 на Здравното министерство. Именно на това основание сега, след обсъждане на въпроса в Общинския съвет, предстои да бъде обявен такъв конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 3 - Плевен“, чийто собственик на капитала е Община Плевен. В предложението е записано, че до участие в конкурса ще се допускат лица, отговарящи на изискванията на посочената  по-горе Наредба №9. Кандидатите за поста ще трябва да представят и „Програма за развитието на „Диагностично-консултативен център 3 - Плевен“ за 3-годишен период. С одобрените кандидати се предвижда и събеседване на тема „Развитие и дейност на „ДКЦ 3 - Плевен“ в период на провеждаща се здравна реформа“.

 

Промените в общинска фирма „Паркстрой“

ще се обсъждат по  предложение на общинския съветник Христослав Михайлов. Той предлага  освобождаване от длъжност на досегашния управител на общинската фирма и избор на нов. “След като се запознах с последните два годишни финансови отчета и информацията за финансовото състояние на фирмата към 9-месечието на предходната година, съм силно обезпокоен от показателите на „Паркстрой" ЕООД. Неизвестно за мен е откога е започнала негативната тенденция, но сериозният проблем е, че през разгледаните периоди тази тенденция се задълбочава и вече е налице обоснован риск от изпадане на дружеството в несъстоятелност“, се казва в предложението до съветниците.

 

Промените вобщинска фирма „Тибор“

ще се обсъждат по предложение на съветника Йордан Георгиев. В предложението до съветниците се посочва, че през януари тази година е изтекъл договорът за управление на „Тибор“ ЕАД, като е сключен анекс за удължаване до 25 февруари. „Отлагането на вземане на решение за следваща сесия на 28 февруари обаче и предвид сроковете за неговото влизане в сила би довело до невъзможност на дружеството да се справя адекватно с текущите си задачи... Поради факта, че дружеството не е в особено добро финансово състояние, отрицателният паричен поток, просрочените задължения към НАП, слабата ликвидност и други негативни финансови показатели, считам, че е необходимо да приемем решение, с което да изберем нов състав на Съвета на директорите“, се казва в предложението.  

 

Промените в общинска фирма „Инжстрой“

отново се предлагат от съветника Йордан Георгиев. Мотивът тук е идентичен с този за „Тибор“, а именно – изтичане на договора за управление през януари и сключен анекс за удължаване до края на февруари. „Предвид факта, че дружеството е основен участник в зимното почистване, и прогнозите за продължаване на усложнената зимна обстановка, считам, че е необходимо да се приеме решение, с което да изберем управител на дружеството“, се посочва в предложението. Предложението е за освобождаване от длъжност на настоящия управител и избор на нов.

Решенията и за четирите общински фирми ще станат ясни след обсъждането им на предстоящата тази седмица сесия на местния парламент.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.