Плевен: Тежка януарска сесия от над 50 точки очаква общинските съветници

Общество
22.01.2016 | 14:55 ч.

С обемен предварителен Дневен ред от 53 точки започва годината за Общински съвет - Плевен. Сесията предстои на 28 януари, четвъртък, от 9,00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Шест от точките са питания - едно от председателя на местния парламент Мартин Митев и останалите пет от съветници. На предстоящата сесия предстои гласуването и на Бюджет 2016 на Община Плевен.

 

Точка първа за дебат на предстоящата сесия е предложение от председателя на Общински съвет - Плевен Мартин Митев за изменение на Наредба №8 за условията и реда за упражняване на правата на собственик  от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества. „Настоящият проект за изменение на нормативния акт е изработен във връзка с недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на Наредба №8“, посочва в мотивите си Мартин Митев.

 

Следващите четири точки в предварителния дневен ред касаят избора на управители на общински фирми. Съветниците ще гласуват за обявяването на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 3 – Плевен“ ЕООД, както и за управители на фирмите „Паркстрой”, „Тибор” и „Инжстрой”.

 

На януарската сесия ще бъде отчетено и изпълнението на годишния план за приватизация за 2015 година на Община Плевен и приет годишен план за приватизация за 2016 година. Част от Дневния ред е и отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г. Предстои дебат и по програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.

 

Важна точка на тази сесия е и предложението за закриване на ОДЗ „Яница” в жк „Дружба“. Специалистите са констатирали, че сградата не може да бъде ползвана повече за нуждите на децата, защото съществува потенциална опасност за техния живот и здраве. Посочва се и това, че укрепването й ще бъде в обеми, съизмерими с ново монолитно строителство, следователно ще е икономически нецелесъобразно.

 

На първата си за годината сесия Общински съвет – Плевен ще избере и Комисия за разпределение на средствата за подпомагане и решаване на репродуктивни проблеми на граждани на община Плевен. Става дума за подпомагане на семейства с такива проблеми със сума в размер на 500 лева. Предложението е комисията да бъде в състав от 11 членове - 7 представители на местния парламент, двама представители на Община Плевен, юрист към Общината и един акушер-гинеколог.

 

Сред останалите точки в Дневния ред са още предложения за избор на Комисия за разпределяне на годишната субсидия за 2016 г. за читалищата на територията на Община Плевен. За председател на комисията отново се предлага Мария Венкова. Съветниците ще решават още за отдаване под наем на общински имоти, за предоставянето на други за ползване, прекратяване на съсобственост между Общината и частни лица, за кандидатстване по проекти и др.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.