Почина дългогодишен преподавател от факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“- Свищов

Свищов
21.03.2023 | 17:36 ч.

Почина  доц. д-р Васил Захариев, дългогодишен преподавател в състава на факултет „Финанси“, катедра „Застрахователно дело“ и катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.

Доц. д-р Васил Стоянов Захариев е роден на 12 април 1947 год. в гр. Пазарджик. Завършва спец. „Застрахователно дело“, профил „Социално дело“ във ВФСИ „Д. А. Ценов“ през 1973 год. Постъпва като икономист в отделение „Следдипломна квалификация“ на 24.04.1974 г. при ВФСИ „Д. А. Ценов“.

След издържан конкурс е назначен за „Асистент“ на 16.02.1976 г. в катедра „Застрахователно дело“, като към същата катедра придобива научните звания „Старши асистент“ от 22.02.1978 г. и главен асистент от 23.05.1981 г. Защитава кандидатска дисертация на 26.05.1988 год. в областта на икономическите и организационно - технически проблеми на личното застраховане. В своя напредничав дисертационен труд Васил Захариев изхожда от практиката в системата на ДЗИ и от челния опит в зад граница. Изследва в теоретико- методологичен аспект и практическа насоченост няколко основни въпроса: доказва необходимостта от лично застраховане, изяснява неговата същност, функции и роля; изследва факторите, които влияят върху личното застраховане в България; определя същността, критерия и показателите на социално-икономическата ефективност на личното застраховане и се изследва отговорността на ДЗИ при някои лични застраховки и промените във фонда на личното застраховане, както и възможността за прилагане на математически методи и модели. Също така изследва възможностите за усъвършенстване на застрахователното обслужване на населението чрез научнообоснован маркетинг по личното застраховане; усъвършенстване на личното застраховане чрез извършването на прогресивни промени в съществуващите и създаването на нови лични застраховки в дейността на ДЗИ.

През 1995 год. е избран за доцент в състава на катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“ с решение на ВАК и акт за назначаване: 17545 / 09.10.1995 г. От 05.12.1995 г. доц. д-р Васил Захариев е избран за зам.-ръководител на катедра „Финанси и кредит" и продължава да работи неизменно в нейния състав до пенсионирането си на 01.09.2012 г.

В продължение на дълги години той налага стандарт за преподаване в областта на финансовия мениджмънт и бюджетното управление на фирмата. Под негово ръководство са привлечени и дипломирани десетки курсисти и специализанти по програми на финансовата катедра в Центъра за следдипломно и факултативно обучение на свищовската академия. Рецензент е и научен ръководител на множество магистри, вещ консултант на аспиранти и докторанти като успешно извежда до защита на докторска степен доц. д-р Пламен Пътев и проф. д-р Росен Тодоров. Като преподавател, учен и колега той ще бъде запомнен със своята безкрайна доброта, отзивчивост и лична харизма. Любящ съпруг, баща и дядо, предан приятел и съратник, той завинаги остави бележита диря в нашите спомени!

 Ръководствата на  факултет „Финанси“, катедра „Застрахователно дело“ и катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов изказват своите съболезнования на семейството му.​

Поклон пред светлата му памет! 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.