През 2020/2021 г.: Най-много осмокласници ще учат занаят

Общество
25.03.2020 | 15:20 ч.

Готово е предложението на Регионалното управление на образованието за Държавния план-прием на ученици в VІІІ клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединени училища за учебната 2020/2021 година за област Русе.  С него се определя  броят на паралелките за профилирана и професионална подготовка, броят на местата в тях по форми на обучение за всички профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища на територията на област Русе, в които се осъществява прием след завършено основно образование.  

В предложението за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за област Русе, 64,62% от общия брой на местата в паралелките са за обучение на ученици в STEM профили и технически и ИТ професии.           В предложението за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за област Русе, 61,54% от общия брой на местата в паралелките са за обучение на ученици в професионални гимназии и паралелки за професионално обучение.

В Русенска област за следващата учебна година се очаква да завършват 1690 седмокласници, които да бъдат приети в 69 паралелки във всички училища на областта. Най-много осмокласници - 104, разпределени в 4 паралелки от училище, ще се приемат в Английската езикова гимназия "Гео Милев", Математическата гимназия "Баба Тонка", Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" , Професионалната  гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова", Професионалната гимназия по туризъм "Иван П. Павлов", Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев".

С по 3 паралелки за 78 ученици ще разполагат СУ за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ", СУ "Васил Левски", Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети", Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Ц. Буров",, СУ "Христо Ботев", СУ с преподаване на немски език "Фридрих Шилер".

По 52-ма осмокласници ще влязат в Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев", Професионална гимназия по транспорт, Професионална гимназия по механотехника "Юрий Гагарин", Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. в тези училища ще се разкрият по 2 паралелки.  

Най-малко осмокласници ще има в СУ "Йордан Йовков" и СУ "Възраждане",   където ще се разкрият по 1 паралелка за 26 ученици.  

В план-приема са включени и паралелките с петокласници, които се предвижа да бъдат приети през следващата учебна година в Математическата гимназия. Те ще бъдат 52-ма, разпределени в две паралелки. За сравнение приемът в 2018/2019 година е бил една паралелка, през 2019/2020 година – 2 паралелки с 52-ма ученцици.

До 3 май окончателният план ще бъде публикуван на електронната страница на РУО в Русе. В срок до 5 май директорите на училища, в които ще се осъществява прием на ученици в V и в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година, ще публикуват на електронната страница на повереното им училище утвърдения  държавен-план прием.

 

dp

 
Печатни издания

  

   

 

     

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати