При безплатно детско здравеопазване: Извинителните бележки за учениците в Русе вървят по около 3 лева

Здраве и красота
01.10.2023 | 17:50 ч.

От днес са в сила електронните извинителни бележки за учениците. Това улеснение обаче разбуни духовете, провокира слухове и предизвика реакции сред родителите.

Като оставим настрана известното удобство, което носи електронната бележка, изведнъж сега се повдигна въпросът за заплащането на тези бележки, които няма да са на хартия, но пък ще струват пари.

Родители в Русе коментираха, че тези документи вече се плащат. Други родители, които досега никога не са давали пари на личните лекари на децата си, са изумени защо точно сега трябва да плащат за нещо, което е обявено като „безплатно детско здравеопазване“.

Според най-често задаваните въпроси по темата Министерството на електронното управление  (МУЕ) на питането „Плаща ли се новата е-бележка?“ дава следният отговор: Както досега, медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват от Здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.“

Направихме една блиц консултация с представителите на Българския лекарски съюз (БЛС), РЗОК и Сдружението на общопрактикуващите лекари трябва ли, плащат ли се и защо се плащат извинителните бележки на учениците.

„Би трябвало тези бележки да са безплатни. Детското здравеопазване е безплатно“, обясни за в. „Бряг“ д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС в Русе.

От Регионалната здравна каса разясниха, че издаването на тези документи не е сред дейностите, които НЗОК заплаща. Така е било и преди да се вземе решението за електронната бележка, уточни за медията ни Мариела Личева, директор на РЗОК.

Според председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе д-р Орлин Кожухаров винаги се е плащало за извинителните документи на учениците  - така е по наредба, а джипитата работят според ценоразпис. В Русе цената на такъв документ варирал около 3 лева.

Защо обаче личните лекари и болниците изобщо са търговски дружества, остава въпрос, който от години няма конкретен отговор.

Така или иначе, в случая можем да обясним цялата идея на здравното министерство, подкрепена от Министерството на електронното управление и одобрена от МОН.

„Отпадането на хартиения носител ще ни даде статистика колко ученици не ходят на училище и по какви медицински причини. Така може лесно да се анализират и проследяват заболяванията, както и епидемии в съответните райони и училища“, заяви здравният министър проф. Христо Хинков. „Електронните бележки ще съкратят работата на класния ръководител с 2 до 3 часа на месец или с повече от едно пълно работно денонощие на година“, каза просветният министър проф. Галин Цоков. 

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

Близо 40 000 електронни извинителни бележки са издадени за първите 15 дни от началото на учебната година. Общият брой на лекарите, издали електронен документ за извиняване на отсъствията на ученици по медицински причини, надхвърли 3300. Средно на ден се генерират над 5000 извинителни бележки. Това показват данните за т.нар. гратисен период, в който отсъствията на учениците от 1 до 12 клас по медицински причини можеше да се извиняват и с документ на хартия, сочи статистиката на МУЕ.

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

Може ли лекарят да откаже да издаде е-бележка, ако няма интернет, например?

Лекарят не може да откаже да издаде е-бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС. 

Могат ли зъболекарите да издават е-бележка?
Да. Денталните софтуери също са интегрирани към НЗИС и това позволява зъболекарите да издават е-бележки за извинение на отсъствията. 

Могат ли други лекари, например в спешна помощ, да издават е-бележки?
Е-бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията.

Другите медицински бележки, които са необходими за училище, също ли са електронни?
Предстои дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.

Автоматично ли се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде е-бележката към системата на МОН?
В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.

Как е-бележката стига от лекарския кабинет до училище? 
След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

Какво ще пише на самата е-бележка за заболяването, поради което отсъства ученика?
Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище.

Кой има достъп до здравните данни в е-бележката?
Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще може да види диагнозата, поставена на детето при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните детски данни.  
 

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.