Приеха Бюджет 2016 на община Плевен

Общество
28.01.2016 | 16:17 ч.

След тежък и уморителен дебат, продължил близо два часа, Общинският съвет на Плевен гласува днес най-важния финансов документ на общинатаБюджет 2106. Бюджетът бе приет след поредица от корекции, направени по предложение на съветници от различните политически групи.

 

Вносител на точката за бюджета бе кметът на Плевен Георг Спартански, който в началото на дебата представи в резюме предложението. Общият размер на заложените приходи е 76 238 113 лв. От държавния бюджет са предвидени като бюджетни взаимоотношения под формата на субсидии общо за община Плевен през годината да бъдат предоставени 42 071 185 лв. Планираните приходи от „Имуществени данъци и неданъчни приходи” са 30 314 884 лв. Посоченият общ размер на разходите за годината е съответно 76 238 113 лв. В това число разходите за делегирани от държавата дейности са 40 727 893 лв., разходите за местни дейности - 34 211 630 лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи - 1 298 590 лв. Приетата инвестиционна програма за годината е в размер на 5 845 007 лв., в това число за местни дейности - 5 052 407 лв., за държавни дейности – 777 600 лв. и за дофинансиране – 15 000 лв.

„Във всички сфери има необходимост от повече средства и това не е неочаквано. Въпросът е, че трябва да има и съответните приходи... Бюджет 2016 е един балансиран и разумен бюджет, който да гарантира достатъчно финансиране за всички основни дейности, да осигури един нормален живот и функциониране на системите в община Плевен“, коментира кметът Спартански.

 

В хода на дебата бяха внесени и поредица от предложения за преразпределения на средства от бюджета, като първите такива дойдоха от постоянните комисии по финанси, по култура и по образование и читалищни дейности. Едно от предложенията касаеше увеличаване на средствата за спорт от 300 000 лева на 400 000 лева. Предложението направи общинският съветник Цветан Антов. Допълнителните 100 000 лева за това перо ще дойдат от резерва в бюджета /60 000 лв./ и от предвидените средства за улично осветление /40 000 лв./. Доста дълъг дебат предизвика предложението и за отпускане на 40 000 лв. за футболен клуб „Вихър” - гр.Славяново, като това предложение имаше както сериозни поддръжници, така и сериозни опоненти.

Поредица от предложения за корекции в Бюджет 2016 касаеха и Културния календар на Плевен. Поискано бе предвиждане на средства

за фестивал „Традицията среща бъдещето” в Ясен, за Международен фестивал по маримба и за концертно турне на ансамбъл „Акордиомания” към НУИ „Панайот Пипков“Плевен. В залата бяха отправни искания и за финансиране на изграждането на параклиси в села от общината, както и за отпускане на средства за читалищна дейност в малките населени места.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.