Промениха таксите за дървесина в Бяла

ГРАД БЯЛА
07.12.2022 | 11:14 ч.

Сега действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е приета през 2003 г. и  към настоящия момент, в нея няма предвидени цени за следните услуги във връзка с дървесината: Издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 декар;  Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд; Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи; Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии.

Тези услуги и към момента се предоставят от Община Бяла. Необходима е адекватност на цените към икономическата обстановка и пазара на сходен вид услуги на територията на страната. С оглед нарастващият темп на годишната инфлация в страната, цените на услугите, които се предлагат трябва да покриват разходите, които общината прави за предоставяне на услугите. Необходимо е да се постигне частична адекватност и съразмерност на стойностите на услугите, които да са съобразени с вложения ресурс и пазарните цени на сходни услуги на свободния пазар. За целта са изготвени финансови обосновки с оглед възстановяване на разходите по предоставянето им, като именно в правомощията на общински съвет е да определи размера на таксите.

С въвеждането на тези такси ще се възстановят  по-голяма част от разходите, които прави общината при предоставянето на услугите. Освен това ще се повиши качеството на предоставяните услуги на населението. Ще се постигне по-голяма справедливост при определяне и заплащане на цени на услуги на територията на общината.

В наредбата настъпват няколко промени във връзка с таксите за дървесина.

За издаване на разрешение за отсичане на над 5 дървета и на лозя над 1 декар ще се заплащат 20 лв. Измерването, кубирането и маркирането на дървесината, добита извън горския фонд ще се заплаща по 10 лв. за всеки пр. куб. метър.

Издаването на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи ще струва 5 лв. Седем лева ще се плаща за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии.

 
Печатни издания

  

 

  

 

    

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.