Разширяват гробищата в Бяла, гара Бяла и Полско Косово

ГРАД БЯЛА
01.03.2021 | 14:01 ч.

Община Бяла обяви няколко обекта от първостепенно значение, които ще се планират и изграждат през 2021 година. Това са разширяването на гробищните паркове в Бяла, гара Бяла и с. Полско Косово, както и закриване и рекултивацията на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в Бяла. Това става ясно от годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Бяла за 2021 година.

Програмата съдържа прогнозна информация за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост. През тази годин очакваните приходи от придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост са в размерн на 1 257 310 лева. Очакваните приходи от отдаване под наем на имоти, терени и помещения - общинска собственост през 2021 година възлизат на 23 743 лв. без ДДС. Те са разположени в регулационните граници на населените места  и са 29 на брой. През 2021 година се очаква да постъпят приходи от отдаване под наем на земеделски земи общинска  собственост на стойност 455 790 лв. От отдаване под аренда на земеделски земи общинска  собственост се чакат приходи за 6468 лв., а от отдаване на концесия на рибарници общинска  собственост - 6 243 лв.

Очакваните приходи от предоставяне под наем на поземлен имот в горски територии за ползване на недървесен горски продукт  ще са в размер на 5 400 лв. без ДДС.  В общинския бюджет се очаква да постъпят приходи от продажба на стояща дървесина на корен  на стойност 26 560 лв.

През 2021 г. се очакват приходи от продажба на имоти в регулационните граници на населените места от Община Бяла общинска собственост за 239 972 лв. без ДДС, а от продажба на имоти извън регулационните граници на населените места - 408 266 лв. без ДДС. 

         

Коментирай

Владимир Йосифов
01.03.2021 | 15:08 ч.
Каква е таксата за гробно място в Община Бяла ?
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.