Ремонтите на детски градини, улици и пътища са приоритетни за Бяла през 2021 г.

Град Бяла
01.03.2021 | 13:37 ч.

Близо 14 млн лева са заложени във финансовата рамка на община Бяла за 2021 г. От тях 9 097 019 лв. са  субсидии от републиканския бюджет, а  4 774 946 лв. са приходи от местна дейност и преходен остатък от местна дейност от 2020 год. През 2021 г. държавата отпусна близо 900 000 лв. повече – 8 133,4 млн.лв. срещу 7 252,1 млн.лв. за 2020 г.  За образование са отделени най-много средства – 4 428 517 лв. Здравеопазването ще бъде финансирано от държавата със 120 400 лв. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 726 088 лв., а за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 234 453 лв.

Чрез бюджета на община Бяла за 2021 г. са осигурени средства за пенсионерски клубове – 12 000 лв.; спортни клубове – 100 000 лв. в т.ч.: Хандбален клуб „Бяла“ – 60 000 лв.; ФК „Бенковски“, гр. Бяла – 25 000 лв.;        ФК „Ботев“, с. Копривец –  7 000 лв.;           СК „Минотавър“ - Кикбокс карате – 8 000 лв. 

В проекта за бюджет за 2021 г. на Община Бяла  са заложени няколко приоритета. Сред тях са

 

 ремонтът и изграждането на детски и спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища.

 

Доизграждане и подобряване на градската инфраструктура. Експлоатация и менажиране на закрита спортна зала в Бяла и развитието ѝ, като средищен център за спортни и културни мероприятия, както и насърчаване развитието на масови спортове. Стартиране изпълнението на проект „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“ по процедура №BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ от отперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

Акцентите в бюджета на общината през годината ще включват дейности по благоустрояване и озеленяване на парковото пространство пред бъдещия културен център (с читалищна, музейна и кино част) в квартал Гара Бяла. Доизграждане и обзавеждане на читалище „Пробуда 1928“ в с. Ботров.

 

Облагородяване на централните части, гробищните паркове и асфалтиране на улици

 

в  с. Ботров, с. Пейчиново, с. Стърмен, с. Дряновец, с. Лом Черковна и с. Полско Косово. Подобряване качеството на услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и създаване на условия за разделно сметосъбиране и ефективно поддържане на техническата инфраструктура. Обзавеждане сградата на ДГ „Пролет“, намираща се на ул. „кап. Ал. Бендерев“ №8. Обзавеждане и оборудване на сградата намираща се на ул. „Васил Левски“ № 105, предвидена за дом за стари хора в изпълнение на трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния – България.         

Сред стратегическите цели, които са поставени с изготвянето на годишната финансова рамка са участие в проекти и привличане на Европейски средства; подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване;  запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм; Реставрация на паметници на културата от местно и национално значение;  Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите;

 

Въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата за достъп и безкасови разплащания

 

Продължаване на социалната политика на общината, приоритетно ориентирана към финансирането на основните социални отговорности - помощи по решение на Общински съвет, подпомагане на дейността на клубовете на пенсионера; продължаване подкрепата на семействата чрез предоставяне на безплатен достъп до детски градини; осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот, чрез усъвършенстване и устойчивост; провеждане на активна политика за превръщане на Бяла в европейска община, която полага целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж; подобряване качеството на живот и подкрепа за гарантиране на конкурентноспособно образование и обучение, осигуряване на условия за развитие на спорта; богат културен календар, поддържане и обогатяване на самодейната дейност; чиста и безопасна жизнена среда.


 
Печатни издания

 

     

  

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.