Рена Стефанова за Правилника на ОбС: Да се плаща на старейшина, само ако е гласувал за 2/3 от точките на сесия

Общество
21.11.2023 | 14:34 ч.

Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлага да се въведат Рена Стефанова, председател на Временната комисия,  създадена да изготви проект за Правилника.

Стефанова предлага да се промени правната уредба за възнагражденията, които общинският съветник получава за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии. „Необосновано е получаване на възнаграждение, в случаите, в които общинският съветник без основателна причина не упражни правото си на глас на част от точките, съдържащи се в дневния ред на съответното заседание“, се казва в мотивите на Стефанова. Затова тя предлага общинският съветник да получава възнаграждение, ако е гласувал най-малко за 2/3 от точките в дневния ред.

В докладната се посочва, че участващите в  закрити заседания на комисиите са длъжни да не разпространяват сведенията, станали им известни по време на заседанията и отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Друга промяна се отнася до изказванията по време на сесия. „Равнопоставеността на отделните субекти изисква лимитът на изказванията на всеки от тях да бъде ясно определен и лимитиран пропорционално. Предлага се изказванията на кмет или на посочен от него представител на общинска администрация, на кметовете на кметства и кметските наместници да бъдат ограничени в рамките на 5 минути“, се уточнява в докладната на Стефанова.

Освен това сега Правилника допуска по едно и също изказване да бъдат правени най-много до 2  реплики. Предложението е броят на репликите да бъде увеличен на 3.  

На следващо място се предлага всички актове на Общинския съвет да бъдат публикувани на интернет страницата на съвета в свободен формат, като по този начин  ще се осигури по-лесна достъпност до тях, но и прозрачността в работата на съвета в по-голяма степен.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.