РИОСВ глоби "Топлофикация Русе" за вредни емисии във въздуха, измерени от системата на самото дружество

Общество
21.05.2020 | 16:33 ч.

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения през месец април. Три от тях са на юридически лица за извършване на дейности без разрешителен документ, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Билкозаготвител от с. Сеслав е санкциониран за непредставяне на годишна справка за изкупените и реализирани билки.

Общият брой на контролните проверки през месеца е 33, от които 5 планови и 28 извънредни. За констатирани несъответствия са дадени 6 предписания. Наложените  санкции и глоби по 10 наказателни постановления са на общ размер от  3541 лева.

На оператора „Топлофикация Русе“ ЕАД са издадени две наказателни постановления за налагане на еднократни санции съответно – 12 011 лв. за Парогенератор № 7 и 13 619 лв. за Парогенератор № 8.

Санкциите са наложени на база внесен  Годишен доклад с резултати от извършени през изтеклата година собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе-Изток, за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Комплексното разрешително.

При проверката екоинспекторите са установили, че количествата прах в атмосферата са били над допустими норми. Измерването е направено от мониторинговата система на Топлофикация. Тя мери изпусканите в атмосферата вещества на всеки 30 минути.

Христо Милков - началник на отдел - РИОСВ-Русе: "Основно замърсителите, които са установени, са на прахови частици за определени месеци-юни и юли-и азотни оксиди. Това са минимални превишения, които се изпускат в горните слоеве и добре се разсейват, т.е. те не повлияват върху въздуха, който дишат русенци", предава БНТ.

Екоинспекторите обясняват още, че тяхната измервателна станция, която е разположена на 2 метра от генераторите, не е отчитала наднормени стойности. И допълват, че емисиите се изхвърлят на 180 метра височина във въздуха и така не могат да бъдат обхванати.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 2500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 458 лв.

От получените суми през месец март, на общините през месец април са преведени 10 530,56 лв. Най – голяма сума е получила Община Разград – 4903,20 лв. По наказателни постановления събраната сума е 2200 лв. От Национална агенция по приходите са събрани 300 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през април  е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Още по темата

Коментирай

 
Печатни издания

  

 

   

 

 

     

 

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Млада съпруга гледа през прозореца

и изведнъж като попарена се

втурва към съпруга си:

- Стига си мил тези чинии!

Свали веднага престилката,

лягай на дивана и започвай

да четеш вестник!

- Ама какво ти става?

- Нищо! Идват вашите!

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.