Русенска област с най-ниска престъпност за миналата година

Крими
01.04.2021 | 14:03 ч.

ОДМВР-Русе отчете дейността си през изминалата година и посочи, че има спад на престъпността в областта за посочения период в сравнение с преходната година.

През 2020 г. са били регистрирани общо 1901 криминални престъпления, от които са установени извършителите на 1081 бр. и 333 икономически престъпления, от които са установени извършителите на 123 престъпления. Разкриваемостта при криминалните престъпления е 56,86% (41,67%-19 г.), а при икономическите около 36,94% (29,18%-19 г.). През 2020 г. отчетеният спад на престъпността спрямо 2019 г. се наблюдава при регистрираните криминални престъпления, където той е в рамките на 11,78 на сто, като при икономическите се отчита увеличение с 9,18 на сто. Разкриваемостта и при двете направления е по висока през изминалата година.

Забелязва се намаление с 3 пункта на делът на престъпленията против собствеността, което е за сметка на увеличение делът на престъпленията против стопанството с 3% повече. Престъпленията против личността вече заемат едва 6,28 % от всички престъпления, като относителният им дял от общата престъпност е намалял с 1,2 на сто спрямо 2019 г. При общоопасните престъпления се забелязва увеличение на относителният им дял от общата престъпност през 2020 г., но броят им е еднакъв с този през 2019 г., което ги очертава като устойчив фактор на престъпността в региона, който към момента остава извън предприетите мерки довели до спад на престъпността в региона.

През 2020 г. не са регистрирани случаи на умишлени убийства. Регистрирани са 2 опита за умишлено убийство, от които 1 разкрит. През годината са били регистрирани 65 случая на нанесена телесна повреда, които са по-малко с 22 броя спрямо 2019 г., когато са били 87 случая на нанесена телесна повреда. Отчитаният спад на престъпността през 2020 г. се забелязва най-чувствително при престъпленията против собствеността.

При грабежите се наблюдава устойчивост, като разликата е в 3 броя. При кражбите спадът е най-осезаем от 889 през 2019 г. броят им през 2020 г. е със 71 по-малък – 818 бр. или спадът е с около 8 %. Грабежите са другият вид престъпления с широк обществен отзвук. През 2020 г. са били регистрирани общо 30 бр. престъпления, от които 17 разкрити, а разкриваемостта е 66,67%, по висока близо два пъти спрямо 2019 г. когато е била 33,33 на сто. Следващата най-голяма група престъпления са тези на измамите. За отчетния период на 2020 г. са били регистрирани общо 47 случая, а през 2019 г. те са били общо 70. Регистрираните случаи на телефонни измами са били 14 на брой, което с 13 по-малко спрямо 2019 г., когато са били 27. При посегателствата с обект МПС през 2020 г. се забелязва спад от 17 регистрирани престъпления през 2019 г. на 14 бр. За периода на територията на ОДМВР-Русе са регистрирани общо 108 досъдебни производства за наркотици. През аналогичния период на 2019 г. на територията на ОДМВР-Русе са регистрирани общо 110 досъдебни производства.

За целия период от началото на кризата и до момента бе завишен и контролът по спазване на карантинните режими, като служителите на ОДМВР – Русе и сега продължават да извършват ежедневни проверки на лица, на които са издадени предписания от РЗИ, в това число установени болни и техни контакнтни лица, като само проверяваните регистрирани болни до момента са близо 11 000.

До края на 2020 година досъдебните производства, и такива за престъпления свързани с въведеното извънредно положение  са 82. Водените производства са основно за нарушаване на противоепидемичните мерки, свързани с неоснователно преминаване през създадените КПП, както и заради нарушаване на режимите на карантина. От ОДМВР – Русе са издадени и над 400 наказателни постановления за констатирани нарушения, свързани с епидемиологичната обстановка и въведените забрани и ограничения.
Независимо от натоварването в структурите на ОДМВР – Русе, през последните 6 месеца областната дирекция бележи значителен ръст по отношение на показателя „състояние на престъпност и разкриваемост“ и заема водещо място по този показател, сред останалите областни дирекции в националната статистика. Освен това Русенска област се характеризира с едно от най-ниските нива на престъпност в страната.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.