С една година удължават проект в помощ на деца с увреждания

ГРАД БЯЛА
23.12.2020 | 14:29 ч.

Още 12 месеца ще продължи да работи Община Бяла по проекта „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Проектът започна през 2016 г., беше удължаван 3 пъти и към настоящия момент крайният му срок е до 31 декември 2020 г.

С реализацията на проекта започнаха да се предоставят услуги за ранно детско развитие: Ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, семейно консултиране и формиране и развитие на родителски умения, здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.

На 29 октомври 2020 г. в Община Бяла постъпи ново предложение от  Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика, за удължаване срока на действие на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 31 декември 2021 г. като се отпускат допълнително безвъзмездни средства в размер на 141 500 лв. като общият размер на БФП за реализацията на проектните дейности от началото им  до  2021 г. се завишава на 657 806,00 лв.

 За 2020 г. по проекта са обхванати 78 нови потребители. Отчита се повишаване броя на децата от 0 до 7-годишна възраст, нуждаещи се от ранна интервенция за компенсиране и преодоляване на дефицити в нервно-психическото и езиково-говорното развитие.

В дейност „Ранна интервенция на уврежданията“, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом през 2020 г. се работи с 23 деца и техните семейства.  

Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ осигурява обследването от специален педагог на деца в подготвителните групи в детските градини  за идентифициране на нуждите от педагогическа подкрепа при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас.

 Дейността „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране“ включва бъдещи и настоящи родители, семейно консултиране и подкрепа, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина.

С реализацията на дейност „Семейно консултиране и подкрепа“, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, през текущата година са обхванати 194 семейства, а общият брой потребители с който се работи през 2020 г. са 17.

„Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето“ е направление, което  осигурява здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. По дейност „Допълнителна педагогическа подкотовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище“  са включени общо 45 потребители.

 
Печатни издания

  

 

   

 

 

     

 

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.