Сагата БФС: Търговският регистър отказа да впише поканата за извънреден Конгрес

Спорт
08.01.2024 | 17:03 ч.

Търговският регистър отказа да впише поканата за извънреден Конгрес на БФС на 15 март 2024 година, тъй като внесените документи от настоящото ръководство на футболния съюз "не отговарят на изискванията на закона и на устава на БФС".

Това става ясно от проверка в Търговския регистър, пише "24 часа".

На 4 януари 2024 г. от футболния съюз внасят поканата за свикване на конгреса за вписване.

Под самата покана стои и подпис на Борислав Михайлов като президент на БФС, въпреки че официално бе обявено, че той е подал оставка. Подписани са още Михаил Касабов като вицепрезидент и изпълняващ функцията президент и протоколчика Юлия Камишева.

Към заявлението е приложен препис-извлечение от заседанието на Изпълнителния комитет на 6 декември 2023 г.

Предоставеният препис-извлечение от протокола не е изготвен съобразно изискванията на чл. 50, ал. 6 от обявения устав, протоколът от заседанието на изпълнителния комитет се изготвя от протоколчик, подписва се от ръководещия заседанието, от всички присъстващи членове на ИК и от протоколчика.

 От Агенцията по вписванията дават указания. От тях става ясно, че "представеният препис-извлечение не съдържа решението за избор на ръководещия заседанието, подписите на ръководещия заседанието и на всички членове на ИК."

"На следващо място, видно от съдържанието на препис-извлечението на протокола, трима от членовете на ИК се представляват от пълномощник, като не са представени доказателства в тази насока.

На основание чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ указвам към заявлението да се представят:

1. Протокол от заседанието на ИК, проведено но 6 декември 2023 г., отговарящ на изискванията на чл. 50, ал. 6 от обявения устав

2. Доказателства за представителната власт на пълномощниците - изрични пълномощни, в които е определен и начинът на гласуване по точките от дневния ред на заседанието на ИК.

3. Всичките документи следва да са подписани от съответните легитимно избрани представляващ по закон и лицата съгласно устава, обявен по електронната партида на сдружението.", пише още в указанията от 5 януари.

На 6 януари 2024 г. е внесен допълнително протокол от заседанието на ИК на БФС от 6 декември 2023 г., но пак не са налични подписите на всички присъствали членове на ИК. 

Самият протокол е подписан от Михаил Касабов и Юлия Камишева. 

 

 


Още по темата

         

Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.