Само един ден със замърсен въздух отчетоха станциите в Русе през април

Общество
18.05.2021 | 12:59 ч.

През април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 153 обекта от контролираната територия. На физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16 500 лв. Това съобщава в месечния си отчет екоинспекцията.

На оператора „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция в размер на 18 002 лв. за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии. На 18 март 2021 г. от приемна шахта на помпена станцияна „Астра Биоплант“ ЕООД в Сливо поле са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в Дунава. Установено е замърсяване и фирмата получи текуща месечна санкция в размер на 72 лв.

През април 2021 г. данните за качеството на атмосферния въздух, отчетени в пунктовете за мониторинг в Русе, са регистрирали 1 ден с превишение на средноденощните норми на ФПЧ10 мкр.  Данните от пункта за мониторинг на територията на Втора РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители. В началото на месеца приключи измерването на КАВ в Русе от мобилната автоматична станция на РЛ- Русе към ИАОС, разположена в Източна промишлена зона на града. Резултатите не отчитат превишения на следените от пункта атмосферни замърсители, влючително и на нивата на органични замърсители – толуен и ксилен. Във връзка с получени в края на март сигнали за наличие на неприятна миризма с органичен произход в централните части на Русе, измерванията не отчитат превишения на следените от станцията органични замърсители.

 По постъпила в РИОСВ-Русе жалба от юридически лица срещу дейността на „Брикетна фабрика“ в Русе, е извършена съвместна проверка на обекта с представители на Община Русе. На оператора е дадено предписание за предриемане на допълнителни мерки за ограничаване на неорганизираното прахово замърсяване в района на площадката. В указания срок от дружеството е представена програма с нови мерки.

Още по темата

Коментирай

 
Печатни издания

  

   

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

- Скъпи! Помниш ли какво се случи преди 32 години!

- Разбира се! Дойде демокрацията!

-Тъпак! Тoгaвa ce оженихме!

- Бeдaтa нe идвa сама!

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.