Събрани са 96,61% от приходите за 2021 г., отчете Общината в Бяла

Град Бяла
02.08.2022 | 14:44 ч.

Годишният отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла за 2021 г. беше приет от Общинския съвет на юлската сесия на местния парламент.

От отчета стана ясно, че Община Бяла е изпълнила плана за собствени приходи през 2021 г. на 96,61%. При предвидени в бюджета за миналата година приходи от 4 114 300 са получени  3 974 757 лв. Може да се каже, че събираемостта е била много добра и Общината е успяла да изпълни поставените цели при приемане на бюджета, уточняват от администрацията. В тези цели влизат  подобряване средата на живот, подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване, развитие на спорта и културния туризъм; помощи по решение на Общински съвет, подпомагане на дейността на клубовете на пенсионера, безплатен достъп до детски градини.

 Общо изпълнението на разходите към 31 декември 2021г. е на 78,72 %.   

Уточненият годишен бюджет на инвестиционната програма на Община Бяла към 31 декември 2021 г., заедно със средствата от ЕС, е в размер на 9 391 702лв., а отчетът е 6 991 760 лв., което представлява  74.46 % изпълнение. Средствата са използвани за строителство, основен ремонт, придобиване на дълготрайни и недълготрайни материални активи и капиталови трансфери.

Годишният финансов отчет за 2021 година отразява  финансовото състояние на Община Бяла, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал. За отчетения период дейността на Община Бяла е насочена към по-висока ефективност на използваните ресурси, оптимизиране на отделните дейности, преструктуриране на разходите и спазване на приоритетите на Закона за държавния бюджет на Република България.

В условията на неясна и несигурна обстановка изпълнението на бюджета за 2021 година максимално е доближен до нуждите и потребностите на гражданите на Общината, съобразено с финансовите ѝ възможности, уверяват от местната администрация.

 

   

 

 

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.