Съдът откри производство по несъстоятелност на „Спарки“ АД

Бизнес
24.06.2021 | 09:31 ч.

Окръжен съд – Русе обяви неплатежоспособността и свръхзадължеността на „Спарки“ АД и откри производство по несъстоятелност.

Съдът назначи Венцеслава Стефанова за временен синдик, допусна обезпечение чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на дружеството и свика първо събрание на кредиторите на 20 юли 2021 от 14,30 часа.

Производството е образувано по молба на „Балкан Стийл Инженеринг“ ООД гр. София. Според молителя, „Спарки“ АД му дължал сумата 316 447,08 лв. с ДДС за доставки по фактури, както и 1 004 677,05 лв. неустойка за забава, на основание договор за доставка от 29 октомври 2018 г. Твърди, че било настъпило както състояние на неплатежоспособност, така и на свръхзадълженост. Дружеството длъжник е признало състоянието на неплатежоспособност.

Според приетата по делото експертиза, към 5 март 2021 г. „Спарки“ АД не е в състояние да обслужва краткосрочните си задължения, произтичащи от търговски сделки, публично-правни задължения, задължения свързани с търговската му дейност или частни държавни вземания. Имуществото на длъжника като балансова стойност покрива едва 59% от паричните му задължения.

Окръжен съд – Русе счете, че към 5 март 2021 г. е налице състояние на неплатежоспособност, дефинирано в Търговския закон - обективно фактическо и правно положение на търговец, който не може вече да посреща търговските си дългове и задълженията си към държавата, свързани с търговската дейност, и тази невъзможност е проявена видимо и трайно. Според съда, наред с това е налице и презумпцията за неплатежоспособност, тъй като длъжникът е спрял плащанията.

Първото събрание на кредиторите на 20 юли т.г.  ще протече при следния дневен ред:

1. Изслушване доклада на временния синдик за причините на неплатежоспособността и свръхзадължеността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието.

2. Избор на постоянен синдик, определяне на текущото му месечно възнаграждение и предлагане на съда назначаването му.

3. Избор на комитет на кредиторите (факултативно).

Решението на Окръжен съд – Русе за откриване на производството по несъстоятелност на „Спарки“ АД действа по отношение на всички и подлежи на вписване в Търговския регистър. То може да се обжалва в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.