Седмичен отчет за дейността на общинската администрация в Русе

Общество
30.07.2021 | 18:21 ч.

Общинската администрация в Русе се отчете за свършената седмична работа до 30 юли. 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- извършена е доставка и монтаж на автоматична измервателна станция за органични замърсители във въздуха, намираща се в Основно помощно училище „Д-р Петър Берон“;

- приети са още 2 бр. електробуси;  

- извърши се шесто по ред пръскане срещу комари по брега на Дунав и то за сметка на фирмата изпълнител;

- продължава работата на вътрешни строителни групи в ДГ „Радост“ и сградата на общинското радио;

- извършени са ремонти на локални разрушения на съществуващата асфалтова настилка по бул. „Съединение“, бул. „Цар Освободител“, ул. „6-ти Септември“, ул. „Зорница“, бул. „Гоце Делчев“, ул.“Киев“, пътя към с. Николово, пътя към с. Ново Село;

- отводнен е пътят под ЖП моста на ул. „Св. Димитър Басарбовски“;

- ремонтирани са дъждоприемни и ревизионни шахти по ул. „Пирот“, ул. „Чипровци“, бл. „Ахелой“, бл. „Енергетик“, бл. „Д. Полянов“ и в с. Николово;

- отстранени са опасни пропадания на уличната настилка срещу блок „Вела Благоева“;

- подготвени са за асфалтиране участъци с нарушено асфалтово покритие по ул. „19-ти февруари“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Борисова“, бл. „Росица“;

- подменен е захранващ кабел и е монтирано ново осветление в Лесопарк „Липник“, ул. „Александровска“, Приют за безстопанствени животни. Продължава работата по сигнали на граждани за отстраняване на аварии по уличното осветление в гр. Русе и гр. Мартен;

- положена е хоризонталната пътна маркировка с боя „пластик“ по ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Липник“, ул. „Николаевска“ и пред учебни заведения;

- продължава миенето на улици: ул. „Плиска“, бул. „Съединение“, ул. „Доростол“, ул. „Независимост“, бул. „Тутракан“, ул. „Никола Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Даме Груев“, ул. „Никола Вапцаров“, бул. „Васил Левски“, бул. „Гоце Делчев“;

- окосени са тревни площи в гробищен парк „Чародейка“ в сътрудничество с ОП „Паркстрой“. Окосени са сервитути на общински пътища (двете посоки) град Мартен-село Сандрово, кв. Средна кула – м-н Джъмбо и зелените площи на бул. „България“;

- изрязани са клони на улични дървета на територията на село Червена вода и Ново село;

- подписан е договор за производство на модули за стена за урни в гробищен парк „Басарбово“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

- през отчетния период започна изпълнението на вътрешен ремонт в ДГ „Иглика“ и приключи ремонтът на ДГ „Звездица“. Извършено е преустройство и освежаване на помещенията, където се подготвя храната за децата. Изпълнена е фаянсова облицовка по стените, подменени са шкафове и ВиК инсталацията;

- приключиха дейностите на обект: „Надграждане на съществуваща газова инсталация с газов котел и бойлер“ в сградата на Детска ясла №12;

- обновена е детска площадка в гр. Мартен;

- служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 12 проверки след сигнали от граждани;

- издадени са общо 10 Разрешения за строеж и са одобрени 6 подробни устройствени планове.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

-  проведе се комисия по настаняване към ОП „Общински имоти“, в която бяха разгледани и молбите за картотекиране на нуждаещи се граждани за второто тримесечие. Всички граждани , които желаят да бъдат картотекирани в списък за настаняване за 2022 година имат срок да подадат молбите си в Общинското предприятие до средата на месец декември;

- изготвен и подписан е договор с „Общински транспорт Русе“ ЕАД, за отпускане на паричен заем в размер на 540 000 лв. за закупуване на 12 тролея съгласно Решение №552 от 15.07.2021 г., на Общински съвет – Русе;

- проведена бе среща с представители на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД във връзка с инициатива на кмета на Общината за обсъждане на вариантите за бъдещо стопанисване на Музей на Транспорта;

- Община Русе получи приветствено писмо от гр. Измаил (Украйна), с което тяхната администрация потвърждава желанието си да си сътрудничат активно с гр. Русе. Изразена е и готовност от тяхна страна да се сключи договор за побратимяване, като въпрос от такова естество може да бъде разгледан при тях през м. октомври;

- инспекторите по „Защита на потребителите“ извършиха редица проверки на места за настаняване, като не са установени нарушения. Започнати са проверки и на обекти в кв. „Долапите“ и „Средна кула“;

- Община Русе получи поздравително писмо с брошура от администрацията на гр. Симферопол (Автономна република Крим ), по повод техния празник на 06.06.2021 г. Приветствието е в отговор на писмата с картички, които Община Русе изпрати по повод 6-ти май (празника на гр. Русе) до всички свои побратимени градове.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • завърши изграждането на два центъра за социални услуги - за лица с психични разстройства и за лица с деменция. По същия проект се проведе и заключителна пресконференция;
 • организира се мобилен пункт за раздаване на вода и оказване на медицинска помощ заради високите температури;
 • подготовка на тържественото отбелязване на 142 години от създаването на Военноморските сили на Република България на 3 август;
 • съдействие по организацията на церемония по повод 153 години от гибелта на Стефан Караджа, организирана от Национално дружество Традиция – Клон Русе;
 • съдействие за провеждането на Национално турнир „Триатлон – Спринт“ в Лесопарк „Липник“;
 • проведени два конкурса за избор на доставчик за предоставяне на социалните услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства;
 • прием и обработка на проектни отчети по Програма „Култура“;
 • изготвяне на справки и писма до отговорни институции, необходими за стартиране дейности по изготвяне на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе (2021-2025);
 • изготвяне и съгласуване на договор на Спортен клуб „Настроение“ за спортно събитие, което ще бъде организирано от тях през месец септември;
 • разпределение на необходимите средства за СИП „Русезнание“ и „Религия“ за учебната 2020/2021 г. до отдел „Бюджет“;
 • подготовка на 60. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“, който ще се проведе през септември 2021 г. – комуникация с артисти-участници, изготвяне на договори, подготовка на новия уебсайт на МФ „ММД“, предпечатна подготовка на рекламните печатни материали.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.