Учредиха Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе

Бизнес
26.01.2023 | 15:44 ч.

На провело се събрание в сградата на местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации, беше учреден Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков и е продиктувано от проведена предварителна неформална среща с тях през месец ноември.

Основната цел на Съвета като експертно-консултативен орган е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси.

От обществения съвет се очаква да предоставя становища по актуални проблеми на икономическото развитие, както и да отправя предложения към Община Русе за политики и мерки при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж. Правилникът му предвижда участие на неговите членове в обществени обсъждания, генериране на идеи относно цялостното развитие на общината, както и даване на предложения относно подготовката, изпълнението и мониторинга на Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО). Участниците в Съвета ще могат да организират провеждането на обсъждания по внесени от граждани и юридически лица предложения и препоръки, както и да споделят и популяризират добри практики в областта на икономическото развитие и насърчаване на инвестициите.

Съветът има право да прави предложения за организиране на местни референдуми и да насърчава публично-частното партньорство между местната власт и бизнеса на територията на община Русе при планиране и реализация на дейности с цел постигане на устойчив икономически растеж.

Работата на Съвета цели да осигури и гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с икономиката, инвестициите и публично-частното партньорство.

Според приетия Правилник за създаването, устройството и дейността на Съвета от страна на Община Русе всички представители ще са с право единствено на съвещателен глас, като заседанията му ще бъдат председателствани от кметa Пенчо Милков или зам.-кмета Златомира Стефанова. Съставът му ще се определя за срок от две години, като участието на членовете е на доброволни начала и е безвъзмездно,

Пълен списък на участниците в събранието и заявилите членство: 

 

Организация

Представител

9

Ен Ер Джи Софт ЕООД

Виктория Преждарова

10

ЕС Транс ЕООД

Емил Цветков

11

Зашев Дизайн ЕООД

Ивайло Зашев

12

КСБ ОП Русе

инж. Красимир Атанасов

13

КНСБ

Боянка Димитрова

14

МИК-БГ ЕООД

Миглена Христова

15

Нова Линия ЕООД

Даниела Симеонова

16

Плаин Агро/ВВВА

Пламена Гагова

17

Перса Русе ЕООД

Весела Георгиева

18

Русенска Стопанска камара

проф. Красимир Ениманев

 

Описание: Offers for Община Русе - ID: 111999 - BULSTAT: 000530632 | Job offers —  Zaplata.bg

 

                                                                                                                                                           

Описание: Offers for Община Русе - ID: 111999 - BULSTAT: 000530632 | Job offers —  Zaplata.bgОрганизация

Представител

19

Русенски университет „Ангел Кънчев“

проф. Пламен Даскалов

20

РТИК

Милен Добрев

21

Стратус Лайт ООД

Милен Иванов

22

СТЕМО ЕООД

Олег Бишир

23

Свободна Зона ЕАД

Афродита Дармонска

24

Тива Ком ООД

Иван Иванов

25

УМБАЛ Медика Русе

Алисе Муртезова

26

Фазан АД

Елка Ганчева

27

Холлеман България ООД

Младен Ганчев

28

Husqvarna Construction Tools

Уве Кьолер

29

Хепи ООД

Даниел Донев

 

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.