В проект за почти 5 млн. лева за модернизация на висшето образование участва Стопанската академия в Свищов

СВИЩОВ
18.07.2022 | 15:10 ч.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ продължава изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ в партньорство с Университета за национално и световно стопанство, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ и Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес“. Одобреният бюджет на проекта е в размер на 4 887 276.24 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бюджетът на Стопанска академия възлиза на 1 137 852,10 лв., в рамките на който тя ще реализира редица мерки за модернизация за висшето училище. Проектът е с продължителност 30 месеца като се очаква изпълнението му да приключи на 31.12.2023 г.

В рамките на проекта Стопанска академия е координатор на три  специалности със съвместни програми в ОКС „Бакалавър“: „Икономика на туризма“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Аграрна икономика“ и три съвместни магистърски програми: „Бизнес иновации и мениджмънт“, „Интелигентни информационни системи“ и „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“. Същевременно академията е партньор по една бакалавърска специалност със съвместна програма - „Бизнес икономика с преподаване на английски език (Business economics taught in English)“ и пет съвместни магистърски програми: „„Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език“,  „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор“, Стратегически маркетинг“, „Екологично предприемачество“ и „Управление на продажбите в търговията“ с координиращо висше училище – УНСС – София.

След проведен подбор, в началото на месец юли бяха назначени старши експертите и експертите, които имат ангажимент да разработят новите учебни програми. Стартира интензивна работа по разработването на съдържанието на програмите на български и английски език. Целта на тяхното въвеждане е да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в съвместните специалности в ОКС „Бакалавър“ и програми в ОКС „Магистър“, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.

 

За периода от стартиране на проекта до момента, значителна част от преподавателите от академията, ангажирани с разработването на учебните програми, преминаха през дългосрочни мобилности с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина и краткосрочни специализации с цел преподаване в чужбина във висши училища - асоциирани партньори по проекта. Чрез тях те натрупаха ценен опит в областта на преподаването в многоезична мултикултурна среда, иновативните дигитални методи в процеса на обучение, прилагането на различни изследователски методи и добри практики и др. Натрупаният опит и експертиза ще се трансферират към обучаемите  във висшите училища чрез разработването и въвеждането на новите програми. Студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще получат достъп до иновативни дигитализирани и споделени образователни ресурси и преподаватели.

Като част от проектните дейности, в момента в Стопанска академия, тече процес на оборудване на две дигитални класни стаи и една лаборатория. Те ще бъдат широко използвани за споделяне на образователно съдържание и преподаватели в съвместните програми. Разработването на новите програми и оборудването на дигиталните стаи и лабораторията ще осигурят възможност на висшето училище за прилагане на модерни методи в съответствие с достиженията на информационните и комуникационните технологии и най-новите тенденции за обучението студенти.

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.