Владимир Тедески: Цената на нивите и рентите ще продължат да се покачват

Земеделие
06.09.2023 | 17:08 ч.

Продължение на интервюто с Владимир Тедески,  директор на Областната дирекция „Земеделие” в Русе.

Владимир Тедески е роден на 1 ноември 1982 г. в   Русе. През 2001 г. завършва Техникума по икономика в Русе, специалност „Стопански мениджмънт с немски език” с квалификация Мениджър. През 2005 г. се дипломира с отличие бакалавърска степен по „Маркетинг“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“, а през 2007 г. завършва с отличие магистратура по „Мениджмънт на регионалното развитие” към Cornel University, USA и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

От 2005 г. до 2010 г. Владимир Тедески работи като експерт в дирекция "Техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове" и дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областната администрация в Русе. От март 2010 г. работи като главен експерт „Програма за развитие на селските райони” към Областната дирекция „Земеделие” в Русе. През октомври 2022 г. е назначен за директор на Областната дирекция „Земеделие” в Русе.

През годините завършва редица квалификационни курсове, които допринасят за успешното му професионално развитие. Бил е ръководител и е участвал в екипи по изпълнение на множество проекти с европейско и национално финансиране. От 2008 г. е в ръководството на общинския и областния съвет на Българския Червен кръст в Русе.

Владее английски и немски език. Семеен, с едно дете.

 

-   Г-н Тедески, тази година имаше ли неблагоприятни метеорологични условия, които повлияха на добивите и качеството на земеделската продукция?

- За съжаление и през тази година област Русе беше потърпевша от неблагоприятни климатични явления. През март бяхме свидетели на критично ниски температури за трайните насаждения, които им причиниха сериозни измръзвания. В резултат на това към нас постъпиха 72 заявления за нанесени щети от неблагоприятни климатични условия от страна на земеделски стопани. Засегнати бяха 4422 декара трайни насаждения в различни общини от област Русе. Предвид голямата площ на засегнатите стопанства, сформирахме комисии, които успяха да обходят всички засегнати насаждения и да изготвят нужните протоколи за пропаднали площи.

През юли на територията на землище Тетово, община Русе и землища Смирненски и Глоджево от община Ветово премина силна буря, придружена с градушка, която нанесе щети върху 1563 дка слънчоглед и 1047 дка царевица. Засегнати бяха стопанствата на 12 земеделски стопани. Сформираните комисии обходиха пропадналите площи и издадоха съответните констативни протоколи.

Тук е моментът да изкажа благодарността си на колегите от Областната дирекция по безопасност на храните в Русе и Областната дирекция на „Държавен фонд Земеделие“ в Русе, които ни оказаха необходимото съдействие, за да можем да приключим проверките в срок.

 

-   Във връзка с климатичните промени, налагат ли се промени и във видовете култури, които ще се засаждат за в бъдеще?

- През последните години всички ние ясно виждаме глобалното изменение на климата. Свидетели сме на горещи вълни, засушавания, повратни студове, силни бури и градушки, които объркват сметките на агробизнеса. Тенденцията, която се очертава, е, че валежите станаха много неравномерно разпределени през сезона. Това, в комбинация с по-високите максимални температури, увеличава риска от продължителна суша през лятото и от наводнения през пролетта и есента. Всичко това се отразява пряко на добивите от селскостопанските култури и води до сериозни загуби за земеделските стопани.

Възможност за минимизиране на риска е да се търсят по-устойчиви култури, да се използват адаптивни сортове. Диверсификацията на отглежданите култури също е важен елемент. Тя ще даде възможност за диверсификация и на пазарите, на които се реализира продукцията. Наложително е да се търсят начини за отглеждане на култури с изградени системи за поливане и запазване влажността на почвата. Това би осигурило голяма част от необходимите условия за отглеждане и реализиране на продукцията.

 

-   Какво е експертното Ви мнение за тенденциите в цените на земеделските земи и рентите?

- Наблюденията ми са, че през последните години земеделската земя се утвърди като сигурен и много ликвиден актив. По официални данни през последните 10-12 години земята е поскъпнала над 6 пъти.  Този сериозен ценови ръст се дължи на комбинация от фактори като развитието на войната в Украйна, възстановяването на веригите за доставки, повишението на цените на енергийните ресурси, семената, торовете, препаратите и други. Тези кризисни фактори убедиха земеделските стопани в необходимостта да обработват собствена земя и те се превърнаха в основни купувачи. Също така предлагането на земеделската земя намалява с всяка изминала година, което от една страна се дължи на народопсихологията ни, че земя не се продава, а ако се продава е само при крайна необходимост, а от друга – на високите ренти, които осигуряват един добър доход на собствениците.

По отношение на рентите данните сочат също сериозен ценови ръст през годините, който не винаги е пропорционален на ръста в цената на земята. Тенденцията, макар и с по-слаб темп, е ръста и при рентите да продължи през следващите години

Разбира се, дали ще има ръст или застой на пазара на земя, зависи от развитието на реколтата, съответно климатичните и икономическите промени, които влияят пряко на пазара на продукцията, а оттам и на цената. Личното ми мнение, е че цената на земеделската земя и рентите ще продължат да се покачват през следващите години.

 

- Според Вас какви са перспективите за развитие на земеделието в областта?

- Област  Русе е с благоприятно географско разположение и с възможности за развитие и богат ресурсен потенциал, а климатичните условия  в  региона  предоставят възможности  за отглеждането  на  разнообразни земеделски култури.

Развитието на земеделието на територията на областта се намира в непосредствена зависимост от обективното действие на редица външни фактори. Такива са климатичните промени, икономическата среда, демографските особености и др. Всички те оказват влияние върху икономически ефективното и конкурентоспособно земеделие. Близостта ни до река Дунав, добре развитата мрежа от различни видове транспорт – воден, железопътен, сухопътен, а да се надяваме в близко бъдеще и въздушен би направило произведената селскостопанска продукция по конкурентоспособна и атрактивна за вътрешния и международните пазари.

Също така, за да се намали неблагоприятното въздействие на глобалното затопляне, според мен би било рационално земеделските стопани да насочат вниманието си към изграждането на напоителни системи, което би помогнало за развитието на стопанствата им в положителна посока.

Развитието на модерно селското стопанство в област Русе, а и в България като цяло, минава и през призмата на европейските програми. Ако бъдат използвани адекватно възможностите, които те предоставят, земеделските стопани биха могли да осъвременят наличната си техника с нови, иновативни технологични решения, които да доведат до увеличаване на продуктивността и оптимизират вложените ресурси, време и физически труд.

Без икономическа конкурентоспособност е почти невъзможно да има жизнеспособност, екологична и социална стабилност във всяко земеделско стопанство.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.