ВМРО-Русе предлага Общината да отпуска еднократна финансова подкрепа на семейства за отглеждане на деца

Политика
29.05.2020 | 10:14 ч.

Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Русе предлагат от ВМРО. Предложението е изготвено от Националния младежки комитет на ВМРО.

"Подписан е от всички 9 общински съветници от нашата група, като с този правилник, ще предложим на колегите от Общинския съвет да получат финансова подкрепа тези родители, на които им се роди или осиновят дете, от които поне единият родител има постоянен адрес в Русе минимум от 2 години нагоре. Сумите започват от 200 лева при средно образование поне на единия родител за първо дете и стигат до 1000 лева при родител висше образование, степен "Магистър"."

Това съобщи на пресконференция общинският съветник от ВМРО Асен Даскалов.

Той поясни, че са подготвени и критерии как ще се прави и контрол от страна на общинска администрация, защото става въпрос за разходване на публични средства.

"В проекта за решение сме предвидили сумата от 600 000 лв. за една календарна година, като този правилник сме предложили да влезе в сила от 2021 г., не искаме да утежняваме бюджета на общината за тази година, предвид тежката ситуация, в която сме изпаднали.

Ще търсим подкрепа от всички групи в Общинския съвет. Надяваме се с този положителен правилник, който ще бъде прилаган за нещо добро, ще успеем да обединим всички, на фона на последните заседания на Общинския съвет", каза Даскалов като намекна за честите междупартнийни пререкания на старейшините по време на заседанията на ОбС.

Даскалов уточни още, че такъв правилник вече е приет в община Стара Загора в подобен вариант и ще бъде в сила от 1 юли тази година. В София също има депозиран такъв за обществено обсъждане.