Временната комисия за въздуха кани русенци на първото си заседание

Общество
28.01.2020 | 15:14 ч.

На 31 януари (петък) в зала „Свети Георги“ пл. „Свобода“ №6 от 17,30 ч. Община Русе кани гражадните да присъстват на първото заседание на Временната комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса.

Заседанията ще се обявяват предварително и ще бъдат излъчвани по общинското радио, както и при интерес от телевизии – в рамките на техните програми. Протоколът от изказванията ще е публично достъпен на страницата на Общински съвет – Русе.

 Комисията е в състав: председател Дауд Ибрям и членове: Стоян Христов, Пламен Рашев, Биляна Кирова, Владо Владов, Деян Недков, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.

Сред задачите на ксомисията са:

- Да изслуша гражданите и представителите на граждански организации, които желаят да предоставят информация или да направят предложения за преодоляване на проблема, свързан със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе;  

- Да извърши анализ на законодателството, касаещо опазване на атмосферния въздух, което определя кои са компетентните органи за контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух и докъде се простира тяхната компетентност;

- Да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, в това число: да изиска от предприятията, потенциални замърсители на въздуха в общината, информация за използваните суровини, технологичните процеси и отделяните емисии при тяхното изпълнение; да изиска, систематизира и анализира необходимата информация от компетентните органи;

- Да обобщи причините, които са довели до влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе, данните за нивата и видовете замърсяване и да предостави цялата информация на гражданите на Община Русе, както и да провежда заседанията си публично;

- Да проучи и установи налични ли са незаконни сметища, терени, площадки в Община Русе, включително гари и пристанища, на които се съхраняват внесени от други страни отпадъци. Ако такива се установят да се сигнализират компетентните органи за назначаване на експертиза, с която да се установи вида на отпадъка, да се проучат и установят лица и дружества, имащи отношение към вноса, превоза, транспорта до фирмата получател и спазват ли се изискванията за съхранение на отпадъци.

- Да призове експерти от общинска администрация и от компетентните държавни органи, при необходимост да определи и външни експерти, които да бъдат привлечени в работата й.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Комисията да изготви и внесе в Общински съвет – Русе отчет за дейността си, включващ направените констатации и заключения за възможните варианти за решаване на проблема с чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе, както и предложение за обща позиция, която да се приеме от Общински съвет Русе по проблема. Срокът,  който временната комисия ще извършва дейността си е 1 година, с възможност за удължаване на срока. На всеки три месеца временната комисия да изготвя междинен доклад.

 

 
Печатни издания

  

      

   

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

- Вярно ли е, че си се развел с жена си, а после си се оженил за балдъзата?!

- Вярно е.

- Защо, бе човек?!

- Свикнах с тъщата...

АРХИВ | изберете две дати