За 2022 г. в Русе най-високи са приходите от данък върху недвижимите имоти и превозните средства

Общество
04.12.2023 | 16:36 ч.

Във връзка с медийни публикации за събраните от страна на български общини данъци върху недвижимите имоти и тези върху превозните средства за 2022 г., Община Русе заявява следното:

Изпълнението на собствените приходи за всяка година включва приходите от имуществени и други данъци, приходи от местни такси (в размери определени от Общинския съвет), постъпления от продажба на общински нефинансови активи, приходи и доходи от собственост, приходи от глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, дарения и помощи от страната и чужбина и други неданъчни приходи с общински характер.  

За 2022 г. като абсолютна стойност (спрямо приетия годишен план и спрямо отчета за 2021 г.), най-високо е изпълнението на приходите от данък върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, както следва:

-        при данък върху недвижимите имоти са заложени приходи в размер на 8 092 276 лв., като процент спрямо плана изпълнението е 102,43%; 

-        при  данъка върху превозните средства са заложени 8 332 919 лв., като увеличението спрямо 2021 г. е със 149 139 лв., а като процент спрямо плана - 112,47%.

Нужно е да се подчертае, че процентът събираемост на данъка върху недвижимите имоти в община Русе е сред най-високите спрямо сходни общини. Местната администрация среща известни трудности при събираемостта на данъка върху превозните средства, като основната причина за това е, че Русе е погранична община.

В ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ –Русе, се регистрират много превозни средства на румънски граждани чрез открити търговски дружества със седалище в гр. Русе. Тези превозни средства формално са с български регистрационни номера, но веднага напускат територията на Република България. Използването им в чужбина осуетява заложените механизми за издължаване на годишния данък като необходима предпоставка при техническите прегледи и при сделки с тях при нотариус.

За отстраняване на проблема в началото на 2023 г. се проведе среща с представители на Окръжна прокуратура Русе, НАП, ДАИ, сектор Пътна полиция - Русе при ОД МВР, зам.-кметът на община Русе Златомира Стефанова и представители на дирекция МДТ. Набелязани бяха цели за ограничаване на регистрациите на такива превозни средства, които формално са с българска регистрация, но се използват в чужбина и не влизат на територията на страната. Някои от мерките са свързани със своевременно информиране на данъчната администрация от страна на сектор „Пътна полиция“ - Русе за регистрации над 5 бр. превозни средства на новосъздадени фирми, както и запорирането им при просрочени задължения за данък.

Предвид либералното законодателство, което позволява с 2 лв. капитал регистрация на търговско дружество и без проверка на адреса за управление, резултатите в тази посока ще бъдат ограничени.

От изложеното е видно, че бюджетът на Община Русе не е ощетен с посочените суми, тъй като превозните средства на румънски фирми не амортизират пътната мрежа в Република България и не замърсяват въздуха в община Русе. При евентуално изключване на тези превозни средства от годишния облог за данък ще се получи най-висок процент събираемост.

В последните пет години служителите на Дирекция „Местни данъци и такси“ са установили просрочени задължения и след проверки са издали над 12 000 административни акта срещу физически и юридически лица, като до този момент се отчитат 4-хиляди неприключили изпълнителни производства.

Методиката на изчисление на събраните данъци на Министерството на финансите включва само данните за приходите от събраните налози за недвижимите имоти и моторните превозни средства и не хвърля светлина върху всички останали пера от събраните средства, представляващи значителна част от общинския бюджет. Изпълнението на собствените приходи на Община Русе към 31.12.2022 г. е 122,42% спрямо заложения годишен план. В абсолютна стойност е с 5 662 734 лв. по-високо спрямо изпълнението през 2021 г.

Информацията за всички приходи са публично достъпни и могат да бъдат открити в доклада към годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2022 г.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.