За една година в Беленско: Образувани са 4 възпитателни дела срещу малолетни и непълнолетни

Град Бяла
06.03.2023 | 16:18 ч.

През 2022 година са образувани и проведени 4 възпитателни дела във връзка с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Те са по преписки от Районната прокуратура в Русе, ТО - Бяла и Районната прокуратура във Велико Търново. Прекратено е 1 възпитателно дело поради изтичане на законоустановения срок за разглеждане. Това стана ясно по време на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бяла  за дейността си през 2022 г.

 Извършените престъпни деяния са кражби, унищожаване и повреждане на имущество. Наложени са възпитателни мерки на 7 лица, от които 6 непълнолетни и 1 малолетен. Извършителите са 6 момчета и 1 момиче. При 1 непълнолетен има образувани 2 възпитателни дела в рамките на календарната година.

Наложени са възпитателни мерки  на 6 лица – предупреждение, а четирима са поставени под възпитателен надзор на обществен възпитател.  Възпитателните мерки са налагат след анализ на причините и факторите, довели до извършване на противообществената проява/престъпното деяние. Като причини могат да бъдат посочени: лекомислие и увлечение в приятелската среда, повишена емоционалност и потребност от себеутвърждаване, липса на родителски капацитет и контрол, подражание на грешни модели на поведение, социално-битови проблеми в семейството.

Към МКБППМН работят 5 обществени възпитатели, които са  извършвали превантивна и корекционна работа с 19 деца. Те провеждат срещи и разговори за повишаване на мотивацията за учебна дейност, консултации за правилен избор на професия с цел бъдеща реализация на пазара на труда. На родителите се дават препоръки за редовно общуване с децата, за оказване на помощ, подкрепа и  изграждане на доверие към възрастните. Изпълнявайки основните си задачи, комисията работи успешно с Инспектор Детска педагогическа стая към РУ - Бяла, социалните работници от Отдел „Закрила на детето”, здравния медиатор и доброволците от БМЧК. Провеждат се съвместни информационни кампании и дейности за изграждане на ценностната система у младите хора и за спазване на законите в страната.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.