Забраната за износ на инсулини и някои антибиотици се удължава с месец

Здраве и красота
31.01.2024 | 18:24 ч.

Забраната за износ на инсулини и на някои антибиотици се удължава с още месец, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде нова заповед, с която забранява износа до 29 февруари 2024 г.

Забранява се износът и на инсулинови аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и на антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. 

На 2 ноември поради зачестили сигнали за липсата на тези медикаменти в аптечната мрежа министър Хинков забрани износа им със срок до 31 декември 2023 г. След това бе издадена нова забрана за износ до 31 януари 2024 г. След извършен анализ на актуалната ситуация с наличността на гореспоменатите групи лекарствени продукти, е взето решение за издаване на настоящата заповед, която влиза в сила от утре – 1 февруари и ще важи до края на месеца.

За целта Министерство на здравеопазването изиска информация от Министерството на финансите относно предоставяне от страна на Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите на информация за вноса и износа на лекарствените продукти, предмет на настоящата заповед. Информация е изискана също от Изпълнителната агенция по лекарствата – относно наличните количества лекарствени продукти, обект на забраната за износ, и от регионалните здравни инспекции за резултати от извършени проверки в аптеки от „открит тип“ относно наличността от посочените лекарства.

От „Информационно обслужване“ АД също е изискана справка от Националната здравноинформационна система, относно предписаните и отпуснатите количества от лекарствените продукти - обект на забрана за износ за последните два месеца.

При анализа на постъпилата от РЗИ информация става ясно, че са за извършени проверки в над 400 аптеки от открит тип, или близо 15% от аптеките в България. По отношение на лекарствени продукти от фармакологичната група „Инсулини и аналози“ се наблюдава забавяне и нерегулярни доставки във всяка трета от проверените аптеки. По отношение на антиинфекциозните лекарствени продукти за системна употреба, предназначени за лечение на деца, изводите отново са за нерегулярни доставки в около половината от проверените аптеки. 

По данни на „Информационно обслужване“ АД, през последните два месеца, броя предписани количества опаковки инсулини и аналози надвишава броя на отпуснатите в аптека опаковки. Процентното изпълнение на предписаните рецепти за инсулини и аналози е до 61%. Във връзка с предписаните и отпуснати опаковки антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст, може да се обобщи, че отчетливо се забелязва близко до вече споменатото процентно съотношение между предписаните и отпуснатите опаковки лекарствени продукти.

Целта на забраната за износ е да се осигури достатъчно количество от тези лекарства, необходими за лечението на българските пациенти.

Срокът на действие на забраната, както и на конкретните лекарствени продукти са определени при стриктно спазване на принципа за пропорционалност, с цел опазване на здравето на населението и при съблюдаване на забраната за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки, посочена в чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.