Заявления за домашни асистенти се подават от 1 февруари в Бяла

ГРАД БЯЛА
01.02.2021 | 14:37 ч.

Община Бяла започва да приема от 1 февруари  документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистента за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

За да ползват услугата, жителите на община Бяла трябва да попаднат в една от  целевите групи.  Граждани в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават от 1 февруари 2020 г. в  сградата на Община Бяла, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, по тел: 0884 33 29 11 или на e-mail: 0884332911. Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бяла на адрес: www.byala.bg. За допълнителна информация тел: 0884 33 29 11 – Дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности“ в Община Бяла

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.