Земеделските стопанства в Бяла привличат млади предприемачи

ГРАД БЯЛА
31.05.2021 | 16:22 ч.

По данни на Националния статистически институт, коефициентът на младежката безработица (15-29 г.) намалява през последните няколко години. Същевременно коефициентът на заетостта за същата група нараства. В тази насока е наложително укрепване на партньорството между формалната образователна система и бизнеса. Тук водеща е ролята на Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла чрез посредничество за провеждане на срещи на работодатели с учениците, завършващи средно образование. Тази задача е записана в приетия от местния парламент Общински план за младежта. 

През последните години много български младежи създават свои марки за ръчно изработени изделия, декорации, сувенири, дрехи, бижута, аксесоари и др., които популяризират през социалните мрежи. Предприемаческата култура и инициативност имат нужда да се насърчат още повече. Иновативното мислене на младите хора и огромните възможности, които предоставят комуникациите и новите технологии, са предпоставки за започване на собствен бизнес, който би бил успешен, ако е съчетан и със съответните нагласи, умения, мотивация и финансов ресурс.

На този етап в Община Бяла предприемачеството на младите хора е насочено към създаване и развитие на стопанства на млади фермери, както и модернизиране на земеделските стопанства. 

Друг фактор за младежката безработица са регионалните дисбаланси. Младите хора често не намират интересна и добре платена работа за тях в по-малките населени места и затова решават да се преместят, най-често в големите областни градове или в столицата.

За да се противодейства на нарастваща младежка безработица, община Бяла пристъпва към мерки за подкрепа на създаване на работни места, като съвместно с Дирекция „Бюро по труда” в Бяла разработва и реализира ежегодни планове относно подпомагане заетостта на младежи по следните програми:

- Национална програма „Старт на кариерата” - за младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”;

      - През 2021 г. по Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОПРЧР(2014-2020) са наети 36 лица - за обучение и 1 лице - за стажуване за период от 6 месеца.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.